0946 363 374

Hỗ trợ bán hàng

Ms. Cúc

0916 721 012

info@adr-power.com


Mr Hiệp

094 492 0009

info@adr-power.com


Mr Thể

0919 993 532

info@adr-power.com


Ms Tới

0916554206

info@adr-power.com


Video

Đánh giá bạc đạn (vòng bi) bao gồm cả bạc đạn ceramic

Tuyển dụng

Tuyển nhân viên năm 2019

Tuyển nhân viên năm 2019

Nhằm mở rộng kinh doanh, Công ty cần tuyển gấp các vị trí

Xem thêm