0946 363 374

Hỗ trợ bán hàng

Ms. Cúc

0916 721 012

info@adr-power.com


Mr Hiệp

094 492 0009

info@adr-power.com


Mr Thể

0919 993 532

info@adr-power.com


Mr Trung

0916554206

trungle@adr-power.com


Video

Đánh giá bạc đạn (vòng bi) bao gồm cả bạc đạn ceramic

VÒNG BI - BẠC ĐẠN Cà Na (tang trống), Rế đồng, Rế sắt, trục ngang, trục thẳng 22207--22232, 22308--22328, 21311K--21320